Systeem Therapie

Praktijk Saffier biedt verschillende soorten therapie, maar maakt het meeste gebruik van SysteemTherapie, Relatie -en Gezinstherapie.

SysteemTherapie schrijft voor dat de psycholoog buiten de cliënt om, zich buigt over het systeem/familie/netwerk waarin de cliënt zich bevindt. Indien de cliënt wenst, kunnen belangrijke naasten mee op gesprek komen om de patiënten te versterken in hun verhaal. Deze vorm van therapie heeft de laatste decennia enorm aan populariteit gewonnen binnen de therapeutische wereld.