Leerlingenbegeleiding

Waar een wil is, is een weg

Praktijk Saffier begeleidt jaarlijks tussen de 25 en de 30 leerlingen/studenten. Zowel Leerlingen van het Lager Onderwijs als studenten van het het Middelbaar/Hoger Onderwijs nemen jaarlijks contact op voor begeleiding. Een deel van deze leerlingen/studenten contacteren ons praktijk zelf maar scholen zijn steeds meer op de hoogte van onze werkingen waardoor doorverwijzingen steeds preventiever gebeuren wat bijdraagt tot betere resultaten.

De meeste meldingen kunnen ondergebracht worden onder 4 categorieën:

  1. Gedragsproblemen
  2. Leerproblemen
  3. Psychische problemen
  4. Andere problemen

CROSS-CULTURELE PSYCHOLOGIE

Binnen de sector psychische hulpverlening en jongerenbegeleiding worden we door instanties steeds meer erkend voor ons cross-culturele aanpak. Wij bieden onze diensten op maat van de jongeren ongeacht hun achtergrond en socio-economische achtergrond.