Coaching

Er zijn steeds meer mensen die op zoek zijn naar coaching. D.w.z. dat ze eerder een coach/begeleider willen die hen helpt in het organiseren van hun leven en het bereiken van belangrijke doelstellingen. Hierbij wordt er samen een inventaris opgemaakt van de beoogde doelen en de mogelijke obstakels. Vervolgens worden directe stappen ondernomen om deze doelen te realiseren. In dergelijke gevallen is de strakke opvolging van de cliënt , het opstellen van de juiste strategie, prioriteiten stellen, motivatie verhogen en adequate bijsturing de sleutelelementen van een succesvolle coaching.