Adolescent

De adolescentie is een periode waarin er veel gebeurt zowel op psychisch als op lichamelijk vlak. Er zijn veel veranderingen en de jongere groeit volop. Deze periode staat bekend omdat er tijdens deze levensfase moeilijkheden kunnen ontstaat op vlak van bv. relaties, school, enz. De relatie tussen jongere en de ouders, tussen de jongere en de leerkrachten/schoolpersoneel verloopt misschien moeilijk.

Ook het zelfbeeld, de gedachten van de jongere over zichzelf kan zeer negatief zijn. De jongere kan vaker boos zijn, en misschien zelfs woede-uitbarstingen hebben.

Veel vragen, veel gedachten, veel gevoelens,…

De psychologiepraktijk is gespecialiseerd in het begeleiden adolescenten. Zonder druk en op een gezellige manier ontwikkelen wij een band met de jongere en steunen wij hem of haar waar het nodig is.