ADHD

Kort betekent ADHD dat een persoon rusteloos is, moeilijkheden heeft met concentratie en zeer actief is. Hierdoor kunnen de schoolresultaten sterk verminderen of kunnen er problemen ontstaan op het werk of zelfs op andere levensvlakken.

Niet iedereen mag zomaar de diagnose AHDH stellen, men moet bevoegd zijn hiervoor.


Leren gaat moeilijk. Het duurt langer om een oefening af te maken of de oefening wordt zelfs niet gemaakt.

ADD

ADD is een aandacht stoornis. Net zoals bij AHDH kan men zich moeilijk concentreren, maar is men niet impulsief of hyperactief. Personen met ADD hebben het moeilijk als ze één taak moeten vervullen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan vele andere dingen, ze worden snel afgeleid en laten de taak liggen.

Kinderen, jongeren en volwassenen met symptomen van ADD of ADHD kunnen bij ons terecht voor begeleiding.